تماس با کانکس 24

شماره تماس

۰۵۱-۳۶۲۲۸۸۰۰

آدرس کارخانه

ایران، مشهد، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (میثاق)، آیت الله هاشمی رفسنجانی ۳۴/۱

فرم انتقادات و پیشنهادات