کانکس جنگلبانی

کانکس

کانکس جنگلبانی

یکی از سازه هایی که در فضاهای جنگلی استفاده میشود کانکس های جنگلبانی می باشند که این کانکس ها برای جنگلبانان عزیز و زحمتکش تهیه شده و در فضای مناسبی از محیط جنگل نصب می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.